Tháng Tám 23, 2017

Bị axit rơi trúng người khi đang di chuyển bằng thang máy

Những người đi mua sắm tại trung tâm thương mại ở Hồng Kong đã bị axit rơi trúng vào người khi đang di chuyển bằng thang […]