Tháng Mười Một 28, 2020

Cách tiết kiệm điện cho thang máy

Xác định rõ nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng, tính số người sử dụng, từ đó lựa chọn loại thang máy hợp lý về tải trọng, hạn chế việc lựa chọn sai, gây lãng phí trong quá trình sử dụng. Ví dụ thang máy dùng cho gia đình 4,5 người sử dụng chỉ nên lựa chọn loại thang máy tải trọng nhỏ 350kg