Tháng Tám 15, 2016

Nhật Bản, biến ý tưởng thành thực tế – Thang máy lên vũ trụ

Từ năm 1895, ý tưởng đầu tiên về có thể lên vũ trụ được bằng thang máy đã được Tsiolkovski người Liên xô đề xuất với […]