Tháng Mười Một 25, 2020

Đặc điểm của thang máy liên doanh trong nước

Có thiết bị chống vượt tốc ở 2 đầu thang máy, nhằm hạn chế tình trạng thang máy bị di chuyển qua tốc độ cho phép.