Tháng Năm 1, 2017

Các yếu tố cần trước khi kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là một đơn vị kiểm định của nhà nước hoặc 1 công ty tư nhân được nhà nước cấp phép cho kiểm […]
Tháng Chín 8, 2017
Kiểm định thang máy

Các bước để kiểm định thang máy rất quan trọng mà ít người biết

CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH THANG MÁY ÍT NGƯỜI BIẾT Kiểm định thang máy là bước cuối cùng và bắt buộc trước khi đưa thang vào hoạt […]