Tháng Mười Hai 9, 2020

Xuống cấp ở chung cư mới bàn giao

Việc xây dựng này không đúng với bản vẽ khi chủ đầu tư quảng cáo, vì vậy nhiều cư dân khi nhận nhà mới biết sự bất tiện này, đó là sự lừa đối khách hàng