Tháng Mười Hai 25, 2020

Thời hạn cần bảo trì thang máy

Đối với thang đã sử dụng nhiều năm thang máy đã sử dụng nhiều năm cần chú ý thời gian bảo trì bảo dưỡng hơn. Tốt nhất của loại thang này nên bảo trì trong khoảng 1 tháng 1 lần